آدرس جدید سایت

سفارش خدمات تحقیق و توسعه و مشاوره مدیریت

برای سفارش خدمات تحقیق و توسعه و مشاوره مدیریت فرم زیر را پر و ارسال نمایید. خدمات تحقیق و توسعه کرشمه در زمینه های تحقیق و توسعه ، مشاوره مدیریت ، مشاوره بازاریابی و فروش و مشاوره برند سازی و طراحی کمپین های تبلیغاتی ، مشاوره منابع انسانی ، مشاوره خلاقیت و نوآوری سازمانی ، مشاوره طرح های کسب و کار و طرح تجاری برای تمامی شرکت و سازمان ها از منوی زیر قابل سفارش است. ابتدا خدمات درخواستی خود را  انتخاب نمایید و سپس فرم اطلاعات را پر و ارسال نمایید.